ศูนย์บริการ FAW

ศูนย์บริการ FAW  (THAILAND) 

FAW  | สระบุรีทรัคเซลส์ สาขาหินกอง (สำนักงาน/ศูนย์บริการ)
ที่อยู่: 1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร: (+66) 036 387 387  แฟกซ์: (+66) 036 379 386
มือถือ: (+66) 08 1131 7171 (ฝ่ายธุรการ), (+66) 08 6777 1111 (ฝ่ายบัญชี/การเงิน)
มือถือ: (+66) 08 5488 7794 (ฝ่ายบริการ), (+66) 08 5488 7795 (ฝ่ายอะไหล่)
www.faw-supremetruck.com , www.saraburitruckssales.co.th

FAW  | สระบุรีทรัคเซลส์ สาขาหน้าพระลาน (ตัวแทนจำหน่าย/ศูนย์บริการ)
ที่อยู่:  175 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัสระบุรี 18240
โทร: (+66) 03634 7 348 แฟกซ์: (+66) 036 347 348
มือถือ: (+66) 09 2272 2737
www.saraburitruckssales.co.th

FAW | แหลมฉบัง (สำนักงานสาขา/ตัวแทนจำหน่าย/ศูนย์บริการ)
ที่อยู่: 144/28  หมู่ 4  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110
โทร: (+66) 033 000 185  แฟกซ์: (+66) 033 000 186
มือถือ: (+66) 08 5488 7784, (+66) 08 6305 5511

FAW | บายพาสเเละระยอง (ตัวแทนจำหน่าย)
ที่อยู่: ถนน บายพาส จังหวัดชลบุรี
มือถือ:(+66) 081 939 5918
www.truck2hand.com

FAW | โคราช – บริษัท โคราช วู๊ด ชิพ จำกัด (ตัวแทนจำหน่าย)
ที่อยู่: 133 หมู่ ต.โคกไทย อ.ปักะงชัย จ.นครราชสีมา 30150
มือถือ: (+66) 08 1836 8770

FAW | เชียงใหม่ – บริษัท เอส.ซี.มอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด (ตัวแทนจำหน่าย)
ที่อยู่: 43/7 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
มือถือ: (+66) 08 0126 3133

 

 

 

© Copyright 2017 - All Rights Reserved
www.faw-thailand.co.th และ www.faw-supremetruck.com
1/10 หมู่.11 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 036 387 387
โทรสาร : (+66) 036 379 216
E-Mail: faw_thailand@hotmail.com
มือถือ 24ชม - 084-609-0909