อะไหล่

บริษัท FAW THAILAND มีการสต็อกอะไหล่ทั้งหมดทุกชิ้นไว้แล้วในประเทศไทย. เพื่อรอไว้ให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรออะไหล่อย่างเด็ดขาด. ขณะนี้เรามีอะไหล่สํารองไว้ให้กับลูกค้าของเราไม่ตํ่ากว่า 20 ล้านบาท มีอะไหล่ทุกชิ้น ไม่เว้นแม้กระทั่ง คัซซี และ หัวเก๋งทั้งหัว เครื่องยนต์ทั้งเครื่อง เกียรทั้งลูก เพื่อสํารองไว้ให้กับท่านโดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีให้บริการกับลูกค้าในบริษัทอื่นๆอย่างแน่นอน. ในกรณีที่ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอ และ มีอะไหล่ย่อยๆทุกชิ้นไว้พร้อมด้วยเช่นกัน และสามารถรับประกันได้ว่าถ้าทางบริษัทไม่มีอะไหล่ให้ภายใน 15 วัน จะให้ลูกค้าเลื่อนการชําระค่างวดไปเป็นงวดสุดท้ายของสัญญาเช่าซื้อ โดยบริษัทจะเป็นผู้ชําระค่าดอกเบี้ยให้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาอะไหล่ FAW จะถูกกว่าของรถญี่ปุ่น 30% ทุกชิ้น

IMG_0299

IMG_0503IMG_1269IMG_1270IMG_1272 IMG_1271 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1470 copy IMG_1473 IMG_1482 IMG_1491 IMG_1494 Screen Shot 2556-03-28 at 11.06.18 AM Screen Shot 2556-03-28 at 11.06.20 AM copy  Screen Shot 2556-03-28 at 11.06.21 AM copy

© Copyright 2017 - All Rights Reserved
www.faw-thailand.co.th และ www.faw-supremetruck.com
1/10 หมู่.11 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 036 387 387
โทรสาร : (+66) 036 379 216
E-Mail: faw_thailand@hotmail.com
มือถือ 24ชม - 084-609-0909